ÁSZF

 

Általános Szerződési feltételek!


VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ!


FIGYELEM!

KÉRJÜK LÁTOGATÓINKAT, HOGY A VÁSÁRLÁST MEGELŐZŐEN OLVASSÁK EL HASZNÁLATI FELTÉTELEINKET: 

WEBÁRUHÁZUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN HASZNÁLATI FELTÉTELEINKKEL NEM ÉRT EGYET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA INTERNETES ÁRUHÁZUNKAT!A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ÖntözzVelem Kft.; cégjegyzékszám:; Adószáma:24209911-2-43; elérhetőségek (info@esokiraly.hu, +36 (1) 297-0661) ,  1185 Budapest Vecsási utca 44. továbbiakban: Szolgáltató) és az ÖntözzVelem Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szogálltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).


1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte


1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://www.esokiraly.hu/, http://www.www.esokiraly.hu, http://www.gyepkiraly.hu/, http://www.kertfenntart.hu/, http://www.kertkiraly.hu/, http://www.komplettkert.hu/, http://www.solar-sync.hu/, http://www.webeso.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A ÖntözzVelem Kft.. web-áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.


1.2. Az ÖntözzVelem Kft. webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.


1.3. Az ÖntözzVelem Kft. webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül, bármely Fél által módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlásával, jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, szaküzleteinkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).


2. Regisztráció


2.1. A weboldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.


2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés


3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, munkatársaink készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze munkatársunknál, a fennálló hiányosságot pótoljuk. Amennyiben a web-áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon munkatársainkhoz.

3.2..A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.


3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Web-áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Az internetes kereső oldalak tárolt változatát kérjük ne használja rendelésre, mert megtévesztő, lejárt adatokat tartalmazhat (pl.:termék ára, termék elérhetősége, termék adatai, stb.)!


3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 2 munkanapon belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.


4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1
. Fizetés, áruátvétel
- Előre utalással, a vételár beérkezését követő 2 munkanapon belül* átadjuk a csomagot a GLS futárszolgálatnak. (Díja: 5kg-ig 1600.- Ft, 5-40kg-ig 2.500.-)
- Utánvéttel, 2 munkanapon belül átadjuk a csomagot a GLS futárszolgálatnak. (díja: 5kg-ig 2600.- Ft, 5-40kg-ig 3.500.-)
- Személyesen, bemutatótermünkben (1185, Budapest, Vecsési utca 44.) egyeztetett időpontban, készpénzben vagy bankkártyával**.

* Amennyiben a termék(ek) üzletünkben elérhető(k)!

** Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás fizetés esetén, kizárólag aláírással érvényesített kártyát fogadunk el!

4.2 Termékeinket a GLS futárszolgálattal Küldjük.
Szállítási határidő: a csomagot a végösszeg beérkezésétől számított 2 munkanapon belül átatdjuk a futárnak, melyről elektronikus levélben tájékoztatást küldünk. A futászolgálat a feladást követő munkanapon 8 és 17 óra között kiszállítja a csomagot .
Amennyiben a terméket nem tudjuk a megadott határidőig szállíttatni, arról a megrendelés beérkezését követő 2-5 munkanapon belül tájékoztatjuk a vevőt. A web-áruházban történt vásárlás a szállítás költségeit nem tartalmazza.

5. Elállás joga, módja, következményei


5.1. Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére. Az ÖntözzVelem Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén az ÖntözzVelem Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

5.2. A ÖntözzVelem Kft. postai csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni. Kérjük, hogy a termékeket minden esetben valamely futárszolgálattal szállíttassa vissza az üzletünkbe (1185 Budapest Vecsési utca 44) munkatársainkkal történt előzetes egyeztetés után. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az ÖntözzVelem Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

6. Garancia, szavatosság


6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli. Az általunk forgalmazott termékekre a törvényi előírás szerint 1 év garanciát vállalunk, kivétel képez az összes ZDS, PEDROLLO szivattyú termék melyre a gyártók 2 év garanciát vállalnak.

7. Egyebek 


7.1. Az ÖntözzVelem Kft. web áruház Linux/PHP alapokon működő web alkalmazás, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását

.


7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8. Kapcsolatfelvétel, üzletünk


8.1. Ha a vásárlással kapcsolatban bármi kérdése lenne, azt írja meg nekünk.
Igény szerint írja meg mobiltelefonos elérhetőségét és kereskedő kollégánk a mi költségünkre felveszi önnel a kapcsolatot.


Munkanapokon 8.00-17.00.-ig
Szívesen állunk rendelkezésére.

Mobil:  +36-30/912-9762; +36-30/701-0182 vagy
 +36-30/990-3166

Cégképviselet:

ÖntözzVelem Kft 1185 Budapest Vecsési utca 44.

JÓ VÁSÁRLÁST KÍVÁNUNK!Budapest 2013. Február 4.